Posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego – 19 kwietnia 2023

Zasady udziału samorządów zawodów zaufania publicznego w procesie stanowienia prawa oraz koncepcja organizacji konferencji na temat roli zawodów zaufania publicznego i  wspólnego rodzinnego pikniku to tematy przewodnie kolejnego posiedzenia Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, które odbyło się 19 kwietnia w siedzibie KIRP. Od  listopada 2022 r. trwa roczna prezydencja Krajowej Rady Radców Prawnych w OPSZZP.

Krajową Radę Radców Prawnych na spotkaniu reprezentował Prezes Włodzimierz Chróścik, Sekretarz Agnieszka Gajewska-Zabój, reprezentanci Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP r.pr. Anna Sękowska oraz r.pr. Piotr Olszewski. Posiedzenie otworzyła Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych Agnieszka Gajewska-Zabój. Debata już w pierwszej części spotkania pozwoliła dojść do konkluzji, że cele Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego można osiągnąć na różne sposoby. Zauważono, że wielką rolę w ich osiągnięciu pełni spójna komunikacja i wypracowywanie jednolitych stanowisk dotyczących spraw samorządowych.

W kolejnej części spotkania rozmawiano o organizowanych w dniach 12 oraz 16 września br.   konferencji Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego oraz wspólnego rodzinnego pikniku. Wydarzenia te mają uświetnić zapowiadany w tym terminie „Tydzień samorządów zaufania publicznego”. W jego trakcie zaplanowane są dni otwarte promujące  samorządy zawodów zaufania publicznego oraz kampania informacyjna dotycząca ich działalności.

Finalny etap rozmów otworzył Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik podkreślając, że wszystkie wspomniane działania informacyjno-promocyjne mają na celu przybliżenie społeczeństwu pojęcie zawodów zaufania publicznego oraz rolę, jaką w nim pełnią. Budowanie świadomości społeczeństwa w drodze kampanii informacyjnych musi odbywać się w przystępnej oraz absorbującej uwagę formie. Mimowolnie angażują wtedy odbiorców. Istotne znaczenie w tej kwestii pełni rola komunikacji prowadzonej w świecie wirtualnym. W sprawie postępu prac nad stroną internetową Porozumienia wypowiadała się Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych Agnieszka Gajewska-Zabój, wspominając o konieczności dostarczenia materiałów od wszystkich samorządów.

Dyskusję zakończyła deklaracja odnośnie kolejnego posiedzenia Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Zostało ono zaplanowane na 31 maja.

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego tworzą:

Naczelna Rada Adwokacka, Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Izba Aptekarska, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Krajowa Rada Komornicza, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów, Izba Architektów RP, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz Krajowa Rada Kuratorów.

Udostępnij: