Wideospotkanie OPSZZP (31 maja 2023)

Omówienie projektu stanowiska dotyczącego kontynuacji prac nad projektem ustawy o zawodzie architekta wysłanego przez Krajową Izbę Architektów RP oraz stanowisko Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w tej kwestii, a także potwierdzenie finalnej daty pikniku i konferencji OPSZZP były przedmiotem wideospotkania Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, które odbyło się 31 maja br.

Podczas spotkania członkowie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego omówili również budżet i proponowane lokalizacje pikniku. Przedstawione lokalizacje pikniku były analizowane ze względu na wolumen osób mających szansę dotrzeć na wydarzenie oraz przystosowanie terenu do aranżacji pod planowane atrakcje przez samorządy. Ustalono także, że planowana konferencja powinna być poświęcona tematom samorządności zawodowej i wspólnym dla wszystkich zawodów zaufania publicznego kwestiom wykonywania zawodów zaufania publicznego.   

Udostępnij: