Życzenia z okazji Dnia Kobiet w imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

W imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego życzę wszystkim Paniom reprezentującym zawody zaufania publicznego satysfakcji zawodowej, sukcesów we wszystkich dziedzinach życia oraz wszelkiej pomyślności.
Niech Wasze kompetencje, mądrość i oddanie misji zawodowej zostaną należycie docenione.
Życzę wszystkiego, co najlepsze!

Włodzimierz Chróścik
Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych


8 marca świętujemy Międzynarodowy Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone od 1910 roku. Obecnie udział kobiet w przestrzeni publicznej jest oczywisty, liczba pań w polityce, biznesie rośnie. Nie inaczej jest z zawodami zaufania publicznego, w których reprezentacja kobiet jest znacząca i nieoceniona.

– Profesjonalną działalność naszych Koleżanek reprezentujących wszystkie zawody zaufania publicznego, doceniamy na co dzień, ale dzisiaj chciałbym szczególnie wszystkie Panie uhonorować i złożyć Im życzenia – powiedział Włodzimierz Chróścik, Przewodniczący OPSZZP, a jednocześnie Prezes KRRP. – Szczerze liczę na coraz większy udział Pań w publicznych obszarach, bo Wasze zaangażowanie, wiedza i doświadczenie, Wasz profesjonalizm zasługują na ogromny szacunek.

Przypominamy, że w skład Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego wchodzą: Krajowa Izba Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka, Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Krajowa Rada Komornicza, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Krajowa Izba Architektów RP, Naczelna Izba Aptekarska, Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów, Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Krajowa Rada Kuratorów, Polska Izba Biegłych Rewidentów.

Udział kobiet w tych samorządach już dziś jest znaczący i wartościowy.

Udostępnij: