Wideo

Konferencja Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Zawody zaufania publicznego: etyka, autonomia i społeczna odpowiedzialność
GodzinaHarmonogram
10.00-10.15Otwarcie I Konferencji OPSZZP
10.15-11.45Panel I: Filary samorządności zawodowej
Konstytucyjna forma zrzeszania się osób wykonujących zawody zaufania publicznego. Granice ingerencji władzy publicznej w funkcjonowanie samorządów zawodowych.

Mariusz Dobrzeniecki – Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Dariusz PalmirskiPrzewodniczący Krajowej Rady Kuratorów
Jolanta PrzygońskaPrezes Stowarzyszenia Polskiej Izby Urbanistów
Dorota RzążewskaPrezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
12.00-13.30Panel II: Tajemnica zawodowa
Tajemnica zawodowa jako jedna z podstawowych wartości i fundamentalny obowiązek osób wykonujących zawody zaufania publicznego.

Iwona Biernat-Baran – Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych
Monika Pintal-Ślimak – Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
Joanna Chwaścikowska-Karwacka – Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
Grzegorz Wrona – Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej
13.45-15.15Panel III: Zawody zaufania publicznego w społeczeństwie obywatelskim
Kształtowanie w odbiorze społecznym wizerunku i autorytetu osób wykonujących zawód zaufania publicznego oraz samorządów.

Marek Mastalerek – Prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Przemysław Małecki – Rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej
Agnieszka Gajewska-Zabój – Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych
Paweł Kurcman – Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
15.15Zakończenie konferencji