Informacje ogólne

O Ogólnopolskim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

23 czerwca 2021 r. podczas spotkania przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego doszło do podpisania deklaracji powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Pismo to stało się podwaliną do podpisanego w dniu 27 września 2021 roku dokumentu powołującego Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

OPSZZP jest strukturą otwartą, dobrowolną i zrzeszającą samorządy zawodów zaufania publicznego utworzone zgodnie z art. 17 Konstytucji RP oraz organizacje zawodowe. Stanowi płaszczyznę zapewniającą współdziałanie samorządów zawodowych wobec podmiotów władzy publicznej, opinii społecznej w sprawach istotnych dla obywateli, samorządów zawodowych i ich członków.

Kierowanie Porozumieniem jest kadencyjne i odbywa się na zasadzie rotacji-Prezydencji-trwającej 12 miesięcy, przy czym przyjmuje się, że początek Prezydencji rozpoczyna się 1 października. Prezydencję w pierwszej kadencji sprawowała Naczelna Rada Adwokacka. Przewodził jej prezes NRA, adw. Przemysław Rosati, sekretarzem zaś była adw. Magdalena Koczur-Miedziejko. Krajowa Rada Radców Prawnych w dniu 23 listopada 2022 roku uroczyście przejęła prezydencję w Ogólnopolskim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, którą sprawuje do dziś. Przewodzi jej prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, sekretarzem zaś jest Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój.

Współpraca
Misja
Zaufanie
Działania społeczne
Rozwój

Nadrzędnym celem działalności Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
jest integrowanie środowisk zawodowych.