Konferencja OPSZZP

Zawody zaufania publicznego: etyka, autonomia i społeczna odpowiedzialność.

Informacje ogólne

O Ogólnopolskim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

23 czerwca 2021 r. podczas spotkania przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego doszło do podpisania deklaracji powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Pismo to stało się podwaliną do podpisanego w dniu 27 września 2021 roku dokumentu powołującego Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

OPSZZP jest strukturą otwartą, dobrowolną i zrzeszającą samorządy zawodów zaufania publicznego utworzone zgodnie z art. 17 Konstytucji RP oraz organizacje zawodowe. Stanowi płaszczyznę zapewniającą współdziałanie samorządów zawodowych wobec podmiotów władzy publicznej, opinii społecznej w sprawach istotnych dla obywateli, samorządów zawodowych i ich członków.

Czytaj dalej