Krajowa Izba Doradców Podatkowych

O samorządzie

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym zrzeszającym blisko 9000 polskich doradców podatkowych posiadających wyższe wykształcenie oraz legitymujących się egzaminem państwowym. Doradca podatkowy jest zawodem zaufania publicznego. Obowiązuje go tajemnica zawodowa oraz konieczność ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, a także posiadania ubezpieczenia OC. Doradca podatkowy posiada unikalne, opisane w ustawie kompetencje związane z prawem i podatkami. Doradztwo podatkowe to zawód łączący wiedzę finansową (zwłaszcza z zakresu podatków i księgowości) ze znajomością prawa oraz dobrym wyczuciem biznesowym.

Doradca podatkowy może prowadzić księgowość, ale również udzielać porad podatkowych oraz reprezentować klienta przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Dba o bezpieczeństwo biznesu i umiejętnie zarządza ryzykiem podatkowym świadcząc usługi dla firm na najwyższym poziomie. Ponadto, doradca podatkowy pomaga klientom w zrozumieniu skomplikowanych przepisów podatkowych, co pozwala uniknąć kosztownych błędów i pomyłek w realizacji obowiązków podatkowych. Pomaga również w planowaniu podatkowym, co pozwala przedsiębiorcom zaoszczędzić pieniądze i zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Doradcy podatkowi są ważnymi partnerami dla przedsiębiorców, którzy chcą mieć pewność, że prowadzą swoją działalność zgodnie z przepisami podatkowymi i maksymalizują swoje korzyści podatkowe. Krajowa Izba Doradców Podatkowych działa na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Izba posiada osobowość prawną i jest obowiązkowym zrzeszeniem osób fizycznych będących doradcami podatkowymi oraz osób prawnych wpisanych do rejestru podmiotów uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. Celem Izby jest m.in. dbanie o wysoki poziom wykonywania zawodu doradcy podatkowego, reprezentowanie interesów doradców podatkowych wobec władz publicznych oraz promowanie roli doradcy podatkowego w gospodarce.

KIDP jest członkiem CFE – oryginał francuski: Confédération Fiscale Européenne – Europejska Konfederacja Podatkowa lub ang. CFE Tax Advisers Europe jako skrót – CFE Doradcy Podatkowi Europa oraz Międzynarodowej Federacji IFAC – Międzynarodowa Federacja Księgowych. Organizacja prowadzi również szkolenia, kursy i konferencje dla swoich członków, a także wydaje publikacje związane z zagadnieniami podatkowymi. KIDP jest także członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Aby ułatwić uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego, Krajowa Izba Doradców Podatkowych organizuje kurs przygotowujący do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego.

Akty prawne dotyczące samorządu

Kodeks etyki

Statystyki dotyczące samorządu

Podział członków izby według płci:

WSZYSCYKOBIETYMĘŻCZYŹNI
884247364106

Wyszczególnienie oddziałów oraz lista doradców podatkowych dostępne pod linkami:
https://kidp.pl/oddzialy.php
https://kidp.pl/doradcy.php

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym zrzeszającym doradców podatkowych posiadających wyższe wykształcenie oraz legitymujących się egzaminem państwowym.