Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów

O samorządzie

Stowarzyszenie zostało stworzone przez byłych członków nie istniejącego od 10 sierpnia 2014r. samorządu zawodowego urbanistów z inicjatywy byłej Okręgowej Rady Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie. W dniu 21 lipca 2014 r. odbyło się zebranie ok. 30 osób, na którym powołano nowe Stowarzyszenie. W dniu 10 października 2014 r. uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000527049.

Stowarzyszenie zrzesza  tych  uprawnionych  urbanistów, którzy wierzą, że szansą na przetrwanie  zawodu  urbanisty  jest  działanie w większej grupie. Głównymi naszymi celami jest zachowanie możliwie dużej grupy urbanistów w jednej organizacji oraz pomoc w  profesjonalnym wykonywaniu zawodu naszym członkom poprzez współdziałanie i wzajemne się wspieranie.

Więcej informacji już wkrótce