Krajowa Izba Radców Prawnych przejęła prezydencję w Ogólnopolskim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Krajowa Izba Radców Prawnych 23 listopada br. uroczyście przejęła prezydencję w Ogólnopolskim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych na spotkaniu przedstawicieli samorządów nakreślił kierunek działań porozumienia w przyszłym roku.

Fundamentalna rolą zawodów zaufania publicznego jest niesienie pomocy innym oraz kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. Celem porozumienia powołanego we wrześniu 2021 r. jest m.in.:
– inicjowanie i wyrażanie opinii w zakresie działań organów władzy publicznej w sprawach uwarunkowań prawnych dotyczących działania samorządów zawodowych,
– budowanie świadomości prawnej społeczeństwa na temat istoty zawodu zaufania publicznego i społeczeństwa obywatelskiego,
– podwyższanie standardów etycznych zawodów zaufania publicznego,
– podejmowanie wspólnych inicjatyw edukacyjnych zmierzających do popularyzowania idei samorządności zawodowej oraz szczególnej roli i misji tych zawodów,
– integracja i konsolidacja środowisk zawodowych.

– Kluczowym celem powinna być odbudowa zaufania do naszych zawodów, aktywizacja oraz wspólne działanie samorządów na poziomie krajowym i regionalnym – mówił Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, podczas uroczystego przejęcia prezydencji w Ogólnopolskim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. – Moim celem jest, żebyśmy wszyscy byli razem – dodał, omawiając kierunek działań i pomysły, jakie mają charakteryzować przewodnictwo KIRP w OPSZZP w 2023 roku.

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik zaznaczył również, że przyszły rok będzie czasem wytężonej pracy oraz, że każdy samorząd ma w porozumieniu, i w pracy nad osiągnięciem założonych celów, kluczowe znaczenie.

Na spotkaniu przyjęto także wspólne stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w związku z morderstwem Ewy Kochańskiej, Komornik Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, w którym wyrażono głęboki żal i stanowczy sprzeciw wobec jakichkolwiek przejawów agresji i przemocy kierowanej w stosunku do wszystkich przedstawicieli zawodów zaufania publicznego.

Pamięć Ewy Kochańskiej uczczono także minutą ciszy.

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego tworzą:

 • Krajowa Rada Radców Prawnych,
 • Naczelna Rada Adwokacka,
 • Naczelna Izba Lekarska,
 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych,
 • Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych,
 • Naczelna Izba Aptekarska,
 • Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna,
 • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych,
 • Polska Izba Inżynierów Budownictwa,
 • Krajowa Rada Komornicza,
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych,
 • Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów,
 • Izba Architektów RP,
 • Polska Izba Biegłych Rewidentów,
 • Krajowa Izba Fizjoterapeutów,
 • Krajowa Rada Kuratorów.

Prezydencja KIRP potrwa 12 miesięcy.

Udostępnij: