Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Ewa Kochańska, Komornik Sądowa przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, została zamordowana w czasie pełnienia obowiązków zawodowych we własnej kancelarii komorniczej. W związku z tragedią, jaka wydarzyła się 18 listopada 2022 r, Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego podjęło wspólne stanowisko, w którym wyraziło głęboki żal i stanowczy sprzeciw wobec jakichkolwiek przejawów agresji i przemocy kierowanej w stosunku do wszystkich przedstawicieli zawodów zaufania publicznego.

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego tworzą:

Krajowa Izba Radców Prawnych,
Naczelna Rada Adwokacka,
Naczelna Izba Lekarska,
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych,
Polska Izba Inżynierów Budownictwa,
Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna,
Krajowa Rada Komornicza,
Polska Izba Rzeczników Patentowych,
Krajowa Izba Doradców Podatkowych,
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych,
Krajowa Izba Architektów RP,
Naczelna Izba Aptekarska,
Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów,
Krajowa Izba Fizjoterapeutów,
Krajowa Rada Kuratorów,
Polska Izba Biegłych Rewidentów.

Udostępnij: