Krajowa Izba Fizjoterapeutów

O samorządzie

Krajowa Izba Fizjoterapeutów jest samorządem zawodowym, zrzeszającym wszystkich polskich fizjoterapeutów z prawem wykonywania zawodu. Głównymi zadaniami KIF jest reprezentowanie osób wykonujących zawód fizjoterapeuty i sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorząd zawodowy fizjoterapeutów liczy ponad 75 tysięcy członków. Zrzesza fizjoterapeutów z tytułem zawodowym w stopniu magistra, licencjata, a także technika. Członkami KIF są zarówno fizjoterapeuci wykonujący zawód w podmiotach związanych umową z NFZ, jak i poza systemem świadczeń gwarantowanych.

Akty prawne dotyczące samorządu

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty: 

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (sejm.gov.pl)

Uchwały KZF dostępne na stronie: 

Uchwały II KZF Archives – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Uchwały KRF dostępne na stronie: 

Uchwały II KRF Archives – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Kodeks etyki

Statystyki dotyczące samorządu

Z uwagi na fakt, iż Krajowa Izba Fizjoterapeutów nie posiada struktur terenowych, w ramach Biura KIF zostały wyodrębnione oddziały terenowe Biura KIF (charakter pomocniczy), których obecnie jest 16

Biura Terenowe – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Podział członków izby według płci:

WSZYSCYKOBIETYMĘŻCZYŹNI
75 50355 77519 728

Krajowa Izba Fizjoterapeutów jest samorządem zawodowym, zrzeszającym wszystkich polskich fizjoterapeutów z prawem wykonywania zawodu.