Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego we wspólnym stanowisku odniosło się do projektu zmian w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

OPSZZP popiera stanowisko Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, wyrażone w piśmie z dnia 30 listopada 2022 r., w przedmiocie krytycznej oceny projektu ustawy z dnia 24 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Proponowane zmiany stoją w sprzeczności z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz szeregiem ustaw, jak również z przepisami dotyczącymi zasad techniki prawodawczej.

Poniżej prezentujemy pełną treść stanowiska.

Udostępnij: