Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego ws. ochrony tajemnicy zawodowej

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego z niepokojem przyjmuje nasilającą się działalność legislacyjną odnoszącą się do funkcjonowania niektórych zawodów zaufania publicznego, która zmierza do ingerowania w tajemnicę zawodową.

W stanowisku z dnia 27 lipca 2023 roku OPSZZP informuje, że zawód zaufania publicznego to zawód polegający na obsłudze osobistych potrzeb ludzkich i wiążący się z przyjmowaniem informacji dotyczących życia prywatnego i zawodowego, ale też zawód strzegący interesu publicznego poprzez uwiarygodnianie informacji pojawiających się na rynku, które stanowią podstawę do podejmowanych przez społeczeństwo decyzji. Tak szeroko rozumiany interes publiczny wymaga poszanowania prawa do zachowania powierzonych tajemnic.

OPSZZP apeluje do rządu o wycofanie się z projektu nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, który podważa zaufanie do biegłych rewidentów, a także o niepodejmowanie działań i projektów legislacyjnych godzących w tajemnicę zawodową wszystkich osób wykonujących zawody zaufania publicznego.

Pełną treść stanowiska prezentujemy poniżej.

Udostępnij: