Zawody zaufania publicznego razem na rzecz ochrony tajemnicy zawodowej

„Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego wyraża głębokie zaniepokojenie brakiem poszanowania dla ustawowych gwarancji ochrony tajemnicy zawodowej osób wykonujących zawody zaufania publicznego” – czytamy w stanowisku, które 9 sierpnia zostało przyjęte przez OPSZZP. To kolejny raz, gdy przedstawiciele różnych samorządów zawodowych stają razem w ochronie tajemnicy zawodowej.

Stanowisko odnosi się do jednego z ostatnich  głośnych wydarzeń – ujawnienia przez ministra zdrowia poufnych danych medycznych. W ocenie przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, to wydarzenie bez precedensu, którego skutki mają daleko idące znaczenie. 

„Samorządy zawodowe, stojąc na straży interesu publicznego, mają poczucie, że zarówno ustawodawca, jak i organy stosujące prawo nagminnie naruszają tajemnicę zawodową, obniżając standard należytej ochrony jednostki. Sprzyja temu m.in. tworzenie regulacji prawnych, które upoważniają coraz szerszą grupę organów i instytucji do dostępu do danych objętych tajemnicą zawodową” – czytamy w treści oświadczenia.

Całe stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego prezentujemy poniżej.

OPSZZP na rzecz ochrony tajemnicy zawodowej
Udostępnij: