Wideospotkanie OPSZZP (19 lipca 2023)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji, który zakłada zmiany w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, kwestia zasad podejmowania wspólnych stanowisk OPSZZP oraz projekt stanowiska Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w sprawie ochrony tajemnicy zawodowej to główne zagadnienia, które były podejmowane na wideospotkaniu Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w dniu 19 lipca br.

Przyjęcie przez Radę Ministrów w dniu 10 lipca br. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji, którego wnioskodawcą jest Minister Cyfryzacji, w ocenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, z uwagi na niektóre z zapisów projektu budzi poważne obawy w zakresie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, tajemnicy handlowej i tym samym prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a także negatywnie wpływa na firmy audytorskie. Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego z niepokojem przyjęło nasilającą się działalność legislacyjną odnoszącą się do funkcjonowania niektórych zawodów zaufania publicznego, która zmierza do ingerowania w tajemnicę zawodową. W toku wideospotkania dyskutowano nad projektem stanowiska Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w sprawie ochrony tajemnicy zawodowej.

Wideospotkanie OPSZZP stało się również okazją do omówienia szczegółów ofert dotyczących organizacji konferencji i pikniku Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Omówiono także proponowaną tematykę paneli konferencji i listę gości.

Udostępnij: