Zaproszenie na Konferencję Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego spotkają się 12 września w Warszawie na Konferencji Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Istotą tego wydarzenia jest debata ekspercka na tematy kluczowe dla zawodów zaufania publicznego: tajemnicy zawodowej, samorządności i roli zawodów zaufania publicznego w społeczeństwie. Konferencja będzie transmitowana online.

Moderatorką dyskusji będzie red. Karolina Lewicka. Cała konferencja będzie transmitowana online. Ramowy program konferencji publikujemy poniżej:

W dyskusji udział wezmą przedstawiciele radców prawnych, lekarzy, doradców podatkowych, inżynierów budownictwa, kuratorów sądowych, urbanistów, biegłych rewidentów, diagnostów laboratoryjnych, lekarzy weterynarii, komorników i rzeczników patentowych.

Osią konferencji będą trzy panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, reprezentujących poszczególne zawody. Pierwszy panel dotyczyć będzie filarów samorządności zawodowej i konstytucyjnych podstaw wykonywania zawodów zaufania publicznego w Polsce. Paneliści zmierzą się również z zagadnieniem granic ingerencji władzy publicznej w funkcjonowanie samorządów zawodowych.

Drugi panel poświęcony będzie jednemu z najważniejszych atrybutów związanych z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego – tajemnicy zawodowej. W ostatnich miesiącach OPSZZP kilkukrotnie wychodziło z apelem o uszanowanie tajemnicy zawodowej, m.in. biegłych rewidentów i lekarzy.

Ostatnia dyskusja będzie dotyczyła miejsca, które zajmują zawody zaufania publicznego w społeczeństwie obywatelskim. Rozmowa będzie m.in. o tym jak kształtować w odbiorze społecznym wizerunek i autorytet osób wykonujących zawód zaufania publicznego oraz samorządów.

Moderatorką dyskusji będzie red. Karolina Lewicka. Cała konferencja będzie transmitowana online. Ramowy program konferencji publikujemy poniżej:

Konferencja Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego: 
Zawody zaufania publicznego: etyka, autonomia i społeczna odpowiedzialność

GodzinaHarmonogram
10.00-10.15Otwarcie I Konferencji OPSZZP
10.15-11.45Panel I: Filary samorządności zawodowej
Konstytucyjna forma zrzeszania się osób wykonujących zawody zaufania publicznego. Granice ingerencji władzy publicznej w funkcjonowanie samorządów zawodowych.

Mariusz Dobrzeniecki – Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Dariusz PalmirskiPrzewodniczący Krajowej Rady Kuratorów
Jolanta PrzygońskaPrezes Stowarzyszenia Polskiej Izby Urbanistów
Dorota RzążewskaPrezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
12.00-13.30Panel II: Tajemnica zawodowa
Tajemnica zawodowa jako jedna z podstawowych wartości i fundamentalny obowiązek osób wykonujących zawody zaufania publicznego.

Iwona Biernat-Baran – Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych
Monika Pintal-Ślimak – Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
Joanna Chwaścikowska-Karwacka – Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
Grzegorz Wrona – Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej
13.45-15.15Panel III: Zawody zaufania publicznego w społeczeństwie obywatelskim
Kształtowanie w odbiorze społecznym wizerunku i autorytetu osób wykonujących zawód zaufania publicznego oraz samorządów.

Marek Mastalerek – Prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Przemysław Małecki – Rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej
Agnieszka Gajewska-Zabój – Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych
Paweł Kurcman – Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
15.15Zakończenie konferencji

Załączniki

Przejdź do wideo konferencji

Udostępnij: